Nowości

POSTANOWIENIEM  PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.2.2016 w sprawie nadania tytułu profesora (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767)  TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: w dziedzinie nauk medycznych otrzymała nasza Honorowa Członkini Pani:

 dr hab. n. med MONIKA BEKIESIŃSKA-FIGATOWSKA

Ten zaszczytny i jak najbardziej zasłużony tytuł naukowy, jest oczywistym uhonorowaniem dotychczasowych zasług na rzecz polskiej nauki. W imieniu Zarządu Głównego oraz wszystkich członków NSTE im. Danuty Leitner życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Zapraszamy Gości tej strony do pisania swoich komentarzy – wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz adres poczty internetowej.                                                                          Jednak nauczeni doświadczeniem innych portali społecznościowych zastrzegamy sobie prawo do moderowania pisanych komentarzy:                                                                            1. pierwszy komentarz wymaga przed umieszczeniem akceptacji moderatora                      2. kolejne komentarze będą umieszczane natychmiast, ale także będą oceniane przez moderatora                                                                                                                                           3. moderator, nawet bez podania przyczyn, ma prawo do usunięcia dowolnego komentarza oraz do zablokowania źródłowego adresu i nazwiska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *