Historia

W dniach 18 i 19 października 2019 roku odbyły się warsztaty CANON Tech.Day.ONE poświęcone diagnostyce Rezonansu Magnetycznego.

Tym razem partnerem NSTE była warszawska firma TMS sp.z o.o.

Bardzo interesujące prezentacje i znakomicie poprowadzone ćwiczenia (sala komputerowa do symulowania procedur diagnostycznych i sala do ćwiczeń z techniki ułożeń “trudnych przypadków” wyposażona w trzy makiety skanerów MRI o różnych wielkościach FOV) otrzymały zasłużenie wysoką ocenę uczestników.

20 lutego 2016 roku, bezpośrednio po szkoleniu “Nowoczesna diagnostyka piersi” odbyło się Walne Zebranie Członków NSTE. Odczytane zostały sprawozdania z działalności merytorycznej, finansowej, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za lata 2013-2015.  Wybrane zostały również nowe Władze Stowarzyszenia.

Wszystkim, którzy współpracowali z NSTE do tej pory chcielibyśmy serdecznie podziękować. Liczymy, że w kolejnych latach działalność Stowarzyszenia będzie równie owocna.

Dnia 28 września 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie, poświęcone sprawom organizacyjnym. Spotkanie miało status otwartego Nadzwyczajnego Zebrania Walnego zwołanego na podstawie § 16 pkt 3a Statutu NSTE.

W trakcie spotkania kol. Sławek Nazaruk                                                                        przedstawił sprawozdanie z posiedzenia ministerialnego Zespołu d/s norm zatrudnienia  i wartościowania stanowisk pracy dla pracowników medycznych objętych skróconą dobową normą czasu pracy                                                                                                                            

Uchwałą Walnego Zebrania NSTE przyjęto patrona naszej organizacji: jest nim legendarna nauczycielka polskich techników elektroradiologii, magister Danuta Leitner                Mgr. Danuta Leitner  – nauczyciel akademicki, współpracownik Prof. Witolda Zawadowskiego, pracownik Zakładu Radiologii Klinicznej AM w Warszawie. Członek Honorowy PLTR od 2001 roku.  Założycielka i długoletnia przewodnicząca STE PLTR. Zmarła 07.08.2008 roku.

Uchwałą Walnego Zebrania NSTE przyjęto do naszej organizacji dwu członków honorowych:                                                                                                                                                 1. Prof. dr hab n. med. Monika Bekesińska-Figatowska                                                   (Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Instytucie Matki i Dziecka)                           2. Mgr. Małgorzata Donten                                                                                                    (Kierownik Oddziału Higieny Radiacyjnej WSSE w Warszawie)

Sponsorem spotkania była firma MedWare Studio Sp. z o.o.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *