ORP

Szanowni Państwo,

W imieniu Naukowego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii im. Danuty Leitner zapraszamy na :

Szkolenie e-learning z Ochrony Radiologicznej Pacjenta wraz z egzaminem dla :

Techników- 350 zł/os brutto (dostęp do platformy szkoleniowej +opłata za egzamin) 

Lekarzy– 450 zł/os brutto (dostęp do platformy szkoleniowej +opłata za egzamin) 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z ORP ważny przez 6 miesięcy w przeciągu których, należy przystąpić do Egzaminu Państwowego.

Proponowany termin Egzaminu : 09.05.2017r .godz.15 Warszawa  sala wykładowa Centrum Medycznego Kształcenia Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów 30a.

Szkolenie z ORP jest organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r., w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i nakłada na Lekarzy Radiologów, Techników Elektroradiologii / Licencjatów Elektroradiologii oraz lekarzy ze specjalizacją, w której zakres wchodzą procedury radiologiczne, (m.in. : Ortopedzi, Chirurdzy, Onkolodzy) obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zakończonego egzaminem. Każdy z uczestników otrzyma kod dostępu do bloków tematycznych i możliwość kontaktowania się z wykładowcami po wpłaceniu w terminie wyżej wymienionej kwoty. Po otrzymaniu wyżej wymienionego kodu należy w przeciągu 3 dni zalogować się.

 

Wpłaty:

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać w terminie najpóźniej do dnia 24.04.2017r na rachunek bankowy 

Alior Bank S. A.  Nr : 06 2490 0005 0000 4500 7113 7548

Tytułem: Opłata za szkolenie i egzamin z ORP

Po dokonaniu wpłaty prosimy przesłać potwierdzenie przelewu  na adres: info.nste@gmail.com, a następnie skontaktować się z przedstawicielem NSTE Panią Izabelą Buszko (Tel. 600180144;   e-mail: info.nste@gmail.com).

Osoby, które dokanają płatności za kurs oraz potwierdzą ją mailem, otrzymają wiadomość zwrotną od administratora kursu. W wiadomości zawarty będzie link aktywacyjny do platformy e-learningowej, który umożliwi rozpoczęcie szkolenia.

 

NSTE zastrzega prawo odwołania bądź przełożenia terminu egzaminu w przypadku nie wystarczającej ilości zgłoszeń.

 

UWAGA!!!

W związku z pytaniami – termin wpłat na egzamin ORP mający się odbyć 09.05.2015 został przesunięty do 30.04.2015

Kurs należy zakończyć  (rozwiązując wszystkie testy) do 06.05.2015

 

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Naukowego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii im. Danuty Leitner zapraszamy na :

Szkolenie e-learning z Ochrony Radiologicznej Pacjenta wraz z egzaminem dla :

Techników – 250 zł/os brutto (dostęp do platformy szkoleniowej +opłata za egzamin)

Lekarzy– 350 zł/os brutto (dostęp do platformy szkoleniowej +opłata za egzamin)

Opłata za Egzamin bez uczestniczenia w szkoleniu – 200 zł/os brutto

 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z ORP ważny przez 6 miesięcy w przeciągu których, należy przystąpić do Egzaminu Państwowego.

 

Proponowany termin Egzaminu  09.05.2015r .

Szkolenie z ORP jest organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r., w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i nakłada na Lekarzy Radiologów, Techników Elektroradiologii / Licencjatów Elektroradiologii oraz lekarzy ze specjalizacją, w której zakres wchodzą procedury radiologiczne, (m.in. : Ortopedzi, Chirurdzy, Onkolodzy) obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zakończonego egzaminem. Każdy z uczestników otrzyma kod dostępu do bloków tematycznych i możliwość kontaktowania się z wykładowcami po wpłaceniu w terminie wyżej wymienionej kwoty. Po otrzymaniu wyżej wymienionego kodu należy w przeciągu 3 dni zalogować się.

 

Wpłaty:

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać w terminie najpóźniej do dnia 15.04.2015r na rachunek bankowy

Alior Bank S. A.  Nr : 06 2490 0005 0000 4500 7113 7548

Tytułem: Opłata za szkolenie i egzamin z ORP

 

Po dokonaniu wpłaty, należy skontaktować się z przedstawicielem NSTE Panią Izabelą Buszko (Tel. 600180144;   e-mail: info.nste@gmail.com)

 

NSTE zastrzega prawo odwołania bądź przełożenia terminu szkolenia w przypadku nie wystarczającej ilości zgłoszeń.

 

 

 

Informujemy, że na marzec planowany jest kolejny termin egzaminu z ORP.

Chętnych prosimy o zgłoszenia mailem na adres info.nste@gmail.com lub telefonicznie Izabela Buszko 600180144

NSTE zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w przypadku, gdy liczba chętnych do wzięcia w nim udziału nie przekroczy 20 osób.

NSTE serdecznie dziękuje panom TOMASZOWI OKLIŃKIEMU I SŁAWOMIROWI NAZARUKOWI za stworzenie w tak krótkim czasie platformy e-learningowej oraz administrowanie stroną.

Pierwszy egzamin za nami – zdany na 100%:)

Program szkolenia : zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dn. 18.02.2011, zał. Nr. 3 (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z 2011 r.)

Miejsce szkolenia: szkolenie na odległość ? forma internetowa.

Termin szkolenia: Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z zamawiającym

Koszt uczestnictwa:  Cena podlega indywidualnym negocjacjom i obejmuje koszt egzaminu (140 zł).

Zgłoszenia: Izabela Buszko tel. kom: 600 180 144, e-mail: info.nste@gmail.com

Szkolenie z ochrony Radiologicznej Pacjenta jest organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r., w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i nakłada na Lekarzy Radiologów, Techników Elektroradiologii / Licencjatów Elektroradiologii oraz lekarzy ze specjalizacją, w której zakres wchodzą procedury radiologiczne, (m.in. : Ortopedzi, Chirurdzy, Onkolodzy) obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zakończonego egzaminem.                              Każdy z uczestników otrzyma kod dostępu do bloków tematycznych i możliwość kontaktowania się z wykładowcami po wpłaceniu w terminie wyżej wymienionej kwoty. Po otrzymaniu wyżej wymienionego kodu należy w przeciągu 3 dni zalogować się.

W razie jakichkolwiek problemów z loginem i hasłem prosimy o kontakt:                 Izabela Buszko tel. kom: 600 180 144, e-mail: info.nste@gmail.com

Szkolenie jest zakończone testem końcowym, po którym uczestnik otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia .                                                                            Egzamin przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez NSTE.                                W dniu egzaminu prowadzony jest dodatkowo wykład zawierający najważniejsze informacje zawarte w szkoleniu.

www.e-nste.pl

Po zalogowaniu się na wskazanej linkiem stronie, dla osób które uiściły opłatę za kurs dostępne są prezentacje z materiałami dydaktycznymi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *