Publikacje

11 marca 2016

Instrukcja używania fantomu ACR do cotygodniowej kontroli jakości obrazu w mammografii cyfrowej – https://www.dropbox.com/s/zjnb0ifbo1e7ijt/HA_ACR-g%20OG%C3%93LNA%20INSTRUKCJA%20OBS%C5%81UGI.pdf?dl=0

Instrukcja wykonywania testów cotygodniowych SDNR (obowiązkowe w pracowniach wykonujących badania przesiewowe piersi)  https://www.dropbox.com/s/7hkgeedg8stghgr/Instrukcja%20uzywania%20filtr%C3%B3w%20Alu%2010_10_0%2C2%20do%20okreslania%20CNR%20w%20mammografii%20CR_DR.pdf?dl=0

Prezentacja na spotkaniu NSTE w lutym 2016 r. “Kontrola jakości w mammografii – zmiany wprowadzone 12 listopada 2015 r.”   https://www.dropbox.com/s/jy0hp21cw4o5nn5/Kontrola%20jako%C5%9Bci%20w%20mammografii%20cyfrowej%20%28stan%20na%2020%20lutego%202016%29.ppsx?dl=0

Adres strony web firmy świadczącej usługę online w zakresie wspomagania kontroli jakości: https://www.qadra.pl/

Prezentacja na spotkaniu NSTE w lutym 2016 r. “Nowoczesne metody diagnostyki piersi”  https://www.dropbox.com/s/z3uok4t3iii5k3u/Nowoczesne%20metody%20diagnostyki%20piersi%2020_02_2016.pdf?dl=0

Materiały szkoleniowe (archiwalne):                                                                                                                 W związku ze zbliżającymi się egzaminami na Wydziałach Radiologii oraz w Studiach Policealnych umieszczamy kilka adresów internetowych do prezentacji w formacie *.pdf       oraz – dla zaawansowanych -adresy do publikacji obcojęzycznych (adres należy skopiować  do przeglądarki internetowej):

1. Suplement do Wytycznych Europejskich w sprawie kontroli jakości w mammografii https://dl.dropbox.com/u/57853574/suppl4thGuidelMamm.pdf

2. Tekst rozdziału 2 Wytycznych Europejskich w sprawie kontroli jakości, edycja 4 (EP4) https://dl.dropbox.com/u/57853574/H2.pdf

3.  Prezentacja na Wydziale Radiologii “Analiza Obrazów Odrzuconych ” https://dl.dropbox.com/u/57853574/AnalizaObraz%C3%B3w%20Odrzuconych%2005%2011.pdf

4. Prezentacja na Wydziale Radiologii “Archiwizacja Obrazów Cyfrowych” https://dl.dropbox.com/u/57853574/Archiwizacja%20obraz%C3%B3w.pdf

5. Artykuł “Artefakty w CR”                                                                              https://dl.dropbox.com/u/57853574/Artifacts%20in%20CR.pdf

6. Prezentacja “Radiografia” – autor nieznany                                             https://dl.dropbox.com/u/57853574/Autor%20nieznany.pdf

7. Prezentacja na Wydziale Radiologii: “Budowa automatów ciemniowych” https://dl.dropbox.com/u/57853574/Budowa%20automat%C3%B3w%20ciemniowych.pdf

8. Prezentacja na spotkaniu PTFM “EI TI DI” – wskaźniki ekspozycji https://dl.dropbox.com/u/57853574/EI%20TEI%20DI.pdf

9. Prezentacja na Wydziale Radiologii “Cyfrowe Kamery Naświetlające” https://dl.dropbox.com/u/57853574/Cyfrowe%20Kamery%20Na%C5%9Bwietlaj%C4%85ce.pdf

10. Prezentacja anglojęzyczna “Diagnostic Radiology cz. II”                      https://dl.dropbox.com/u/57853574/Diagnostic_Radiology_II.pdf

11. Kobylasta prezentacja na Wydziale Radiologii “Kontrola jakości w radiografii” https://dl.dropbox.com/u/57853574/Kontrola%20jako%C5%9Bci%20w%20radiografii%2001_2013.pdf

12. Prezentacja na Wydziale Radiologii “Kasety RTG”                               https://dl.dropbox.com/u/57853574/Kasety%20RTG.pdf

13. Prezentacja na Wydziale Radiologii “Ekrany wzmacniające”          https://dl.dropbox.com/u/57853574/Rentgenowskie%20ekrany%20wzmacniaj%C4%85ce.pdf

14. Prezentacja na spotkaniu PTFM – kontrola jakości z punktu widzenia serwisanta https://dl.dropbox.com/u/57853574/Zagadnienia%20kontroli%20jako%C5%9Bci%20a%20systemy.pdf

15. Prezentacja na Wydziale Radiologii “Podstawy Radioterapii”             https://dl.dropbox.com/u/57853574/Podstawy%20techniki%20radioterapii.pdf

 

Mgr. Danuta Leitner                                                                                                                       Nauczyciel akademicki, współpracownik Prof. Witolda Zawadowskiego, pracownik Zakładu Radiologii Klinicznej AM w Warszawie, ul. Chałubińskiego. Członek Honorowy PLTR od 2001 roku. Założycielka i długoletnia przewodnicząca STE PLTR. Zmarła 07.08.2008 roku.

Statut Naukowego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii (pdf)                   kliknij lewym klawiszem link:                                                                                          https://dl.dropbox.com/u/57853574/Statut%20NSTE.pdf    i wybierz “otwórz plik”

Deklaracja Członkowska NSTE (doc)                                                                                       kliknij lewym klawiszem link:                                                                                              https://dl.dropbox.com/u/57853574/Deklaracja%20NSTE.doc     i wybierz “zapisz plik”

Zapraszamy Gości tej strony do pisania swoich komentarzy – wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz adres poczty internetowej.                                                                            Zasady umieszczania komentarzy na stronie Nowości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *