Zarząd

Magdalena Szelągowska-Mąka   – Prezes

Anna Ladzik – Vice  Prezes

Norbert Wasilewski – Vice Prezes

Alicja Antolak – Skarbnik

Izabela Buszko – Sekretarz

Członek

 

Komisja Rewizyjna

Katarzyna JakubowskaPrzewodnicząca

Łukasz Wagimin – Zastępca Przewodniczącej

Nina Tsirbe – Członek

Tomasz Karpowicz – Członek Zastępca

Łukasz Wiśniewski – Członek Zastępca

Comments are closed.