Spotkania

SPOTKANIE SZKOLENIOWE 06.04.2019 godz. 9:00

IMiD ul. Kasprzaka 17A (pawilon LIPSK)

Sponsorami są firmy CANON i TMS 

Szkolenie dedykowane jest Technikom/Licencjatom Elektroradiologii, rozpoczyna się o godz.9.30 w dn 6.04.2019r, przewidziany czas na każdą prezentacje ok. 20/30 min miejsce szkolenia Instytut Matki i Dziecka ul.Kasprzaka 17a, Warszawa (paw. Lipsk).

Program

 9.00-Rejestracja uczestników

Wykłady:

9.30-11.00

Nowoczesne metody obrazowania MR

Testy kontroli jakości w MR (na razie w USA)

Spektroskopia MR (1HMRS)

11.00-11.20 -Przerwa

11.20-13.00

Nowoczesne metody obrazowania w TK.

Nowoczesne techniki napromieniania- obszar klatki piersiowej.

Tomografia wolumetryczna (CBCT)- szerokie spektrum zastosowań.

Tomografia mobilna – możliwości i ograniczenia.

13.00-13.20 -Przerwa

 13.20-14.20

Tomosynteza – nie tylko w mammografii.

Zdjęcia sylwetkowe – metodyka i technika wykonania

Mammografia spectralna

================================================================================================================================

Z przyjemnością informujemy, że NSTE zostało patronem organizowanego przez POZYTRON szkolenia:

“Kongres naukowo-szkoleniowy dla techników elektroradiologii i fizyków medycznych?

Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie: http://www.pozytron.pl/szkolenie,182,_Kongres_dla_FT_-_POZNA%C5%83

Przedstawicielem NSTE podczas szkolenia będzie Norbert Wasilewski, który poprowadzi dla Państwa wykłady z zakresu mammografii i rezonansu magnetycznego.

Serdeczne zapraszamy :)

================================================================================================================================

Szanowni Państwo, Naukowe Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie:

“Nowoczesna diagnostyka piersi”,

które odbędzie się 20.02.2016 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A , o godzinie 10:00

Harmonogram:

10.00-10.05 Powitanie

10.05-10.20 Nowoczesna diagnostyka piersi. – inż. Norbert Wasilewski

10.20- 11.20 Diagnostyka obrazowa zmian w piersiach. – Spec. Radiolog – dr Monika Popiel

11.20-11.45 Technika wykonywania trójwymiarowej mammografii. – st. tech. Bogumiła Gotowiec

11.45.-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.30 Mammotomiczna biopsja piersi. Spec. Radiolog – Spec. Radiolog – dr Piotr Rago

12.30-13.00 Tomosynteza – możliwości diagnostyczne. – Łukasz Kliszcz – Fima Fujifilm

13.00-13.20 Kontrola jakości aparatów mammograficznych na podstawie obowiązujących aktów prawnych. – inż. N. Wasilewski

13.20- Zakończenie szkolenia

13.25-Walne Zebranie Członków NSTE

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.02.2016. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie (może być SMS) – Izabela Buszko, tel. 600180144 lub mailem na adres: info.nste@gmali.com
FAKTURY będą wystawiane po przesłaniu danych na nasz adres mailowy: info.nste@gmail.com

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
Członek NSTE – 70 zł Osoba niezrzeszona ? 120 zł Studenci Elektroraiologii (po okazaniu indeksu potwierdzającego naukę na naszym kierunku) – 50 zł

Zapraszamy serdecznie

================================================================================================================================

Szanowni Członkowie NSTE – w dniu 20.02.2015 zaraz po szkoleniu “Nowoczesna diagnostyka piersi” odbędzie się Walne Zebranie Członków NSTE.

Na podstawie § 16 Statutu Zarząd Główny NSTE zwołuje Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków

Termin: 20 lutego 2016 r.

13.05 – Rozpoczęcie Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków NSTE – I termin
13. 35- Rozpoczęcie Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków PSTE – II termin

Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie; ul. Grenadierów 30A

Program:

Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, Wybór Komisji Skrutacyjnej.

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu PSTE ? Prezes,

2. Sprawozdanie finansowe ? Skarbnik,

3. Sprawozdanie Komisji Koleżeńskiej – Przewodniczący Komisji,

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji

5.Głosowanie nad absolutorium

6. Wybory Władz NSTE

a) Prezesa

b) Zarządu Głównego

c) Komisji Rewizyjnej

d) Komisji Koleżeńskiej

7.Wnioski i uchwały

a) dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia ? jeśli będzie wymagana większość zgodnie z § 31 Statutu NSTE ? podjęcie uchwał

b) ustalenie wysokości składki członkowskiej? podjęcie uchwał

c) członkostwo PSTE w organizacji światowej? podjęcie uchwał

d) zmiana nazwy zawodu ? podjęcie uchwał e) ustalanie zasad przyznawania zniżek w opłatach za konferencje ? podjęcie uchwał

f) podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Zarządu

g) podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej

h) podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Komisji Koleżeńskiej

 

UWAGA!!!

Zmiana lokalizacji szkolenia PRCEDURY ROBOCZE – Szkolenie odbędzie się w                      Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy – Bernardynka ;62-561 Ślesin k/Konina,Wąsosze (Wielkopolska)

www.bernardynka.pl

Termin: 10-11 wrzesień 2015 r.
Miejsce: Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy – Bernardynka ;62-561 Ślesin k/Konina,Wąsosze (Wielkopolska)

Patronat: prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz /Konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Cena szkolenia:

2 dni szkolenia 400PLN/ dla Członków NSTE 380PLN

Koszt uczestnictwa obejmuje: śniadania, przerwy kawowe, obiad ,kolację, noclegi , certyfikat Uczestnictwa.

1 dzień bez noclegu 150 PLN z noclegiem 200PLN (+śniadanie)

Koszt uczestnictwa obejmuje: przerwy kawowe, obiad , certyfikat Uczestnictwa.

Na odwrocie Certyfikatu program szkolenia z danego dnia.

Istnieje możliwość dokupienia noclegu ze środy na czwartek.

Bardzo prosimy o  zabranie ze sobą kopi funkcjonujących procedur roboczych danego ośrodka / Pracowni  , na których uczestnicy podczas kursu będą mogli dokonać ich korekty.

Harmonogram

Czwartek

8.30-9.00- Rejestracja uczestników

9.00-9.20- Rozpoczęcie szkolenia. Wykład inauguracyjny (zaproszonych gości)

9.20-10.00- Procedury- a kontrola WSSE

10.00-11.00- Procedury stomatologiczne.

12.00-13.00- Procedury Rtg pediatryczne.

13.00-14.00- Obiad

14.00-15.00- Procedury TK pediatryczne.

15.00-16.00- Procedury RTG pediatryczne-(badania dynamiczne z użyciem kontrastu).

16.00-17.00- Procedury densytometryczne.

Piątek

8.30-9.00- Rejestracja uczestników

9.00-10.00- Procedury Rtg dorośli.

10.00-11.00- Procedury TK dorośli.

12.00-13.00- Procedury mammograficzne.

13.00-14.00- Obiad

14.00-15.00- Procedury mammograficzne.

15.00-16.00- Procedury  w radiologii zabiegowej.

16-17.00-Procedury onkologiczne w radiologii zabiegowej.

17.20 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego elektronicznie z strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu 31.08.2015r.

 Naukowe Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii imienia Danuty Leitner

Konto Bankowe: Alior Bank S. A.  Nr : 06 2490 0005 0000 4500 7113 7548

Szkolenie – Procedury robocze

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na nasze kolejne szkolenie. Tym razem postanowiliśmy się zająć tematem, który wielu z nas spędza sen z powiek – procedury robocze… Wszyscy wiemy, że trzeba je napisać. Niewielu wie, jak się za to zabrać!!!

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska NSTE postanowiło pomóc Państwu.
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak powinny być napisane Wasze procedury robocze, żeby były zgodne z prawem, a jednocześnie mądre i przemyślane (czego w wielu miejscach brakuje procedurom wzorcowym).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką – Kierowników Zakładów Diagnostyki Obrazowej, lekarzy radiologów, inspektorów ochrony radiologicznej, techników elektroradiologii.

Koszt szkolenia oscylował będzie w granicach 350-400zł.
Zniżki dla członków NSTE oraz dla zakładów, które zdecydują się wysłać na szkolenie zespół lekarz/technik

Dodatkowe informacje będą się pojawiały systematycznie na naszej stronie.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać na nasz adres mailowy.

https://www.dropbox.com/s/acvhta5sjoi90p2/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20-%20Procedury%20robocze.doc?dl=0

Przepraszamy za trudności z pobraniem formularza zgłoszeniowego. Klikając na poniższy link można go pobrać bez problemów:

https://www.dropbox.com/s/on5x39y3xft3oh5/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.doc

Czekamy na Wasze zgłoszenia :)

Naukowe Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu:

Kontrola jakości w radiografii cyfrowej

Szkolenie odbędzie się w dniach 09-11 października 2014 roku w Strzebowiskach w Bieszczadach (http://www.osadamagury.pl).

Podczas szkolenia profesjonaliści z branży kontroli jakości podzielą się z Państwem swoją wiedzą na temat wykonywania testów jakości aparatów radiodiagnostycznych i urządzeń z nimi związanych.

Udział w szkoleniu, to możliwość wymiany doświadczeń z technikami, fizykami, inżynierami oraz firmami wykonującymi testy. To także możliwość integracji naszego środowiska.

Zaproszenia do udziału w szkoleniu zostały skierowane do inż. Ryszarda Kowskiego, mgr. Roberta Klonowskiego (WSSE) oraz wielu innych osób i firm specjalizujących się w tej dziedzinie.

Główne tematy szkolenia:

 1. Testy jakości w radiografii ogólnej, system DR/CR
 2. Testy jakości w mammografii CR i DR
 3. Testy jakości z punktu widzenia technika elektroradiologii
 4. Aspekty prawne a dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom
 5. Testy jakości fluoroskopii i angiografii DR
 6. Testy jakości w tomografii komputerowej
 7. Testy jakości aparatów do zdjęć zewnątrzustnych, pan tomograficznych oraz cefalometrii CR/DR
 8. Testy jakości stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej
 9. Testy jakości monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych
 10. Testy jakości drukarek stosowanych do tworzenia kopii cyfrowych obrazów medycznych

Uczestnikom zapewniamy:

– nocleg i wyżywienie

– udział w wykładach prowadzonych przez ekspertów

– materiały szkoleniowe

– certyfikat ukończenia szkolenia

– wystawiamy faktury i podpisujemy delegacje

– pobyt w przepięknym miejscu

– dodatkowe atrakcje

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.09.2014  – ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.dropbox.com/s/on5x39y3xft3oh5/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.doc

Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres: info.nste@gmail.com

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Członek NSTE – 380 zł

Osoba niezrzeszona – 450 zł

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych w dniach 11-12.10.2014 r. (dodatkowo płatne).

Kontakt:   Izabela Buszko – Tel. 600180144

e-mail: info.nste@gmail.com

Zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie organizowane przez NSTE. Tym razem zajmiemy się ortopedią, a konkretnie stawami kolanowym i skokowym.

1.Prawidłowe ustawienie osobniczego kąta nawykowego przy zdjęciach st. kolanowego i rzepki.

2.Wykonywanie badania czynnościowego : stawu kolanowego i stawu skokowego.

3.Wykonywanie zdjęć sylwetkowych kręgosłupa i kk dolnych – wskazania,
prawidłowe ułożenie, najczęstsze błędy pozycjonowania pacjenta,
monitorowanie procesu leczenia – St.Tech. Elektroradiologii Anna Ladzik

Dokładne informacje o miejscu szkolenia podane zostaną osobno – jest to uzależnione od ilości uczestników szkolenia.

Koszt szkolenia:
Członkowie NSTE – 50 zł
Pozostali – 80 zł

Chęć udziału prosimy zgłaszać do 15 lutego 2014 – za pośrednictwem facebooka, mailem na adres info.nste@gmail.com lub telefonicznie Izabela Buszko: 600180144

Szkolenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej 4/24

Zaczynamy o godzinie 9:00

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo,

 Naukowe Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie:

Diagnostyka obrazowa serca i dużych naczyń klatki piersiowej  Cz. I

które odbędzie się dnia 21.09.2013 r. o godzinie 9:00 w Warszawie , w Sali wykładowej Szpitala na Litewskiej

 Harmonogram

9.00 Rejestracja uczestników

9.15 Powitanie

9.30-9.50 Rentgenodiagnostyka serca w pediatrii.- lic. Adam Ferenc

9.50-10.15 Anatomia serca w TK- dr P. Dull

10.15-10.45 Rola technika elektroradiologii w badaniach serca za pomocą TK .-lic. Kalina Adamus

10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.20 Środki kontrastowe w badaniach obrazowych serca.

11.20- 12.00 Diagnostyka naczyń wieńcowych. -dr P. Dull

12.00-12.45 Diagnostyka wad serca.-dr P. Dull

12.45- Zakończenie szkolenia rozdanie certyfikatów

 Koszt szkolenia:

Członkowie NSTE – 40zł

Studenci WUM, Słuchacze CMKZ – 60zł

Pozostali – 80zł

 Dodatkowe informacje na temat szkolenia znajdą Państwo na naszym profilu na facebooku oraz na stronie internetowej www.nste.pl

Serdecznie zapraszamy

________________________________________________________________ starsze informacje (dla potomności):

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na drugie tegoroczne szkolenie, które odbędzie się tym razem         w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów ;Uniwersytetu Warszawskiego;               ul. Pasteura 5a w Warszawie dn.18.05.2013r o godz.9.

Szkolenie poświęcone będzie : Medycynie Nuklearnej, dziedzinie wciąż rozwijającej się , w której główną rolę odgrywamy my ? Elektroradiolodzy. Ministerstwo Edukacji Narodowej ? włączyło Medycynę Nuklearną do podstawy programowej kształcenia w zawodzie Technik Elektroradiolog.

Nasi przyszli koledzy nabywają podczas 2,5 letniego kształcenia umiejętności w wykonywaniu badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej.

W związku z powyższym, realizując cele statutowe postanowiliśmy Państwu przedstawić główne zagadnienia związane z ta dziedziną.

Wyżej wymienionemu szkoleniu towarzyszyć będzie zwiedzanie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, w którym znajduje się Cyklotron.

Informacje: Magda Szelągowska (patrz Kontakt)

Dnia 16 marca 2013 odbyło się Walne Zebranie Członków NSTE na którym, między innymi udzielono absolutorium Zarządowi, przyjęto sprawozdanie finansowe i podjęto szereg uchwał niezbędnych do dalszego działania.

Pierwsze tegoroczne spotkanie szkoleniowe poświęciliśmy dzieciom:

Niektóre materiały ze spotkania (prezentacje, teksty źródłowe itp.) zostaną zamieszczone  w zakładce “Publikacje” w terminie do 31 marca 2013 r.

Spotkanie “Diagnostyka obrazowa u dzieci i młodzieży”, prowadzone pod życzliwym nadzorem Pani prof. dr hab. n .med. M. Bekiesińskiej -Figatowskiej poruszyło tematy:

 1. Nowoczesna diagnostyka obrazowa w pediatrii.
 2. Prawa małego pacjenta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
 3. Dlaczego szpitale dla dorosłych nie wykonują badań obrazowych dzieciom?
 4. Patologie płodów w MR.
 5. Diagnostyka obrazowa chorób zapalnych jelit u dzieci.
 6. Dziecko maltretowane ? diagnostyka obrazowa.
 7. Diagnostyka obrazowa urazów głowy u dzieci.
 8. Diagnostyka układu moczowego w pediatrii
 9. Zasady ochrony radiologicznej u pacjentów pediatrycznych.
 10. Chronić czy diagnozować – dobór dawki ekspozycyjnej w badaniach przyłóżkowych wykonywanych aparatami cyfrowymi CR.

Zapraszamy Gości tej strony do pisania swoich komentarzy – wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz adres poczty internetowej.                                                                           Zasady umieszczania komentarzy na stronie Nowości

5 Responses to Spotkania

 1. Anna says:

  Byłam,widziałam,polecam :)

 2. Adam says:

  Niestety nie byłem, ale słyszałem że spotkanie było super, na następnym na pewno mnie nie zabraknie :) oby jak najszybciej i jak najczęściej :)

 3. Iza says:

  Pierwsze koty za płoty :) Było fajnie, a dalej będzie jeszcze lepiej :)

 4. Jacek says:

  Jestem pod wrażeniem tak profesjonalnie zorganizowanego szkolenia. Z niecierpliwością czekam na następne :)

 5. Dorota says:

  Prelegenci przekazali wiedzę w bardzo przystępny sposób. Dziekuję.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *